Agilni razvoj sotvera

Knjiga donosi povijesni i razlikovni pregled te pojašnjenje ključnih Agilnih metodologija: Scrum-a, Lean-a i Extreme Programming-a. Agilne su metode u današnje vrijeme standard u provođenju softverskog razvojnog ciklusa. Stoga je ova knjiga namijenjena svim članovima razvojnoga tima- od poslovnih analitičara i konzultanata preko razvojnih inženjera do voditelja organizacijskih jedinica. Riječ je o prvom hrvatskom sveobuhvatnom tekstu na temu modernih razvojnih metodologija.
Agilni razvoj softvera - prva hrvatska knjiga o Agilnim metododama i Lean principima
© 2020 Backlog | ScrollMe by AccessPress Themes